Slider

2018 metų finansinės ataskaitos

Finansinės būklės ataskaita

finansinė ataskaita

Veiklos ataskaita

veiklos ataskaita

Aiškinamasis raštas

aiškinamasis raštas

Audito išvada

audito išvada

VšĮ Plungės rajono greitoji medicinos pagalba

J.Tumo-Vaižganto g.91 Plungė. 
Tel.: 8-448-71 606;
El.paštas: plungesgmp@gmail.com

Duomenys kaupiami ir saugomi
VĮ Registrų centras.
Juridinio asmens kodas: 170091071